Datum van kracht in werking: 01/02/2020

Deze algemene verkoopvoorwaarden voltooien de algemene gebruiksvoorwaarden en het beleid voor persoonlijke gegevensbescherming.

 

1. Object

Website https://www.maisonplouf.fr (hierna: de "Site") is een platform van elektronische handel, waarmee internetgebruikers (hierna: "kopers") verschillende producten kunnen verwerven, met name huishoudelijke producten (hierna: "Producten") Verkoop op de site door het bedrijf Maison Plouf Paris (hierna: "de verkoper") wiens identiteit hieronder wordt afgewezen. De site heeft de bijzonderheid van marketingproducten per verkoop. Kopers kunnen de producten kopen door een bestelling via de site te plaatsen (hierna: "Bestel").

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: "de GTC") zijn van toepassing zonder beperking of reserve voor alle online verkoop die door de verkoper op de site wordt aangeboden.

Hun doel is om de algemene voorwaarden voor online verkoop en levering van producten te definiëren en toezicht te houden, en om de rechten en verplichtingen van de verkoper en kopers in deze context te definiëren.

Ze zijn op elk gewenst moment toegankelijk en afdrukbaar door een directe link onderaan elke pagina van de site.

De in -force -versie van de GTC is degene die online beschikbaar is op de site op de datum van de bestelling van de koper.

De GTC prevaleert boven andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

 

2. Identiteit van de verkoper en contact

De site wordt beheerd door de verkoper, namelijk: 

Maison Plouf Paris, vereenvoudigde gezamenlijke stockbedrijf met een kapitaal van 10.000 euro, geregistreerd in de Nanterre Trade and Companies Register onder nr. 852 393 081, wiens hoofdkantoor zich bevindt op 6 Rue Des Bateliers 92110 Clichy die de producten te koop aanbiedt.

Telefoon: 07 61 68 01 05

E-mailadres :bonjour@maisonplouf.fr

De verkoper kan door de koper worden gecontacteerd voor elke klacht per post of per e -mail, naar de volgende contactgegevens:

Postadres: Maison Plouf Paris, 6 Rue des Bateliers 92110 Clichy

Frankrijk

E-mailadres :hello@maisonplouf.fr of sos@maisonplouf.fr

 

3. Juridische capaciteit en acceptatie van GTC

3.1 Juridische capaciteit

De site is toegankelijk:

  • Aan elke natuurlijke persoon met volledige wettelijke capaciteit om zich in te zetten voor de CGV. Bijgevolg, als een persoon die niet de juridische capaciteit heeft, producten op de site heeft, zou de juridische managers (met name ouders, docenten) de volledige verantwoordelijkheid voor dit bevel op zich nemen.

  • Aan elke rechtspersoon die handelt via een natuurlijke persoon met wettelijke capaciteit om in de naam en namens de rechtspersoon te contracteren 

De koper erkent dat het naleven van de bepalingen van dit artikel.

 

3.2 Acceptatie van GTC

Acceptatie van GTC door de koper wordt gematerialiseerd door een selectievakje in het bestelformulier. Deze acceptatie kan alleen vol en heel zijn. Elk acceptatie -onderwerp wordt als nietig beschouwd en niet als een weg. De koper die niet accepteert dat het gebonden is door de GTC's kan geen bestelling op de site plaatsen.

 

4. Registratie op de site

4.1 De bestelling vereist dat het kopersregister op de site door het formulier voor dit doel in te vullen.

In alle gevallen moet de koper alle gemarkeerde en verplichte informatie verstrekken. Elke onvolledige registratie wordt niet gevalideerd en kan geen aanleiding geven tot een bestelling.

Registratie leidt automatisch tot de opening van een account in de naam van de koper die hem toegang geeft tot een persoonlijke ruimte (hierna: de "plouf space") waarmee hij zijn aankopen in een vorm kan beheren en volgens de technische middelen dat de verkoper betekent dat de verkoper betekent dat de verkoper betekent dat de verkoper wordt acht de meest geschikte.

De koper garandeert dat alle informatie die hij in het registratieformulier geeft correct, up -to -date en oprecht is en niet besmet is met een misleidende aard.

Hij verbindt zich om deze informatie bij te werken in zijn plouf -ruimte in het geval van wijzigingen (vooral in het geval van een wijziging in zijn postadres), zodat ze altijd aan de bovenstaande criteria voldoen. Deze update wordt uitgevoerd door verbinding te maken met de plouf -ruimte (onder de voorwaarden van artikel 4.2) en door de betrokken coördinaten te wijzigen.

De koper wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de informatie die is ingevoerd voor het maken of bijwerken van zijn plouf -ruimte zijn identiteit is. De informatie die door de koper is ingevoerd, betrekt hem bij validatie.

 

4.2 De koper heeft op elk gewenst moment toegang tot zijn plouf -ruimte nadat hij zichzelf heeft geïdentificeerd met behulp van zijn verbindings -identificatie en zijn wachtwoord.

De koper verbindt zich om zijn plouf -ruimte persoonlijk te gebruiken en staat geen derde partij toe deze in zijn plaats of namens hem te gebruiken, behalve om de volledige verantwoordelijkheid te dragen.

Hij is op dezelfde manier verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn identificatie en zijn wachtwoord, alle toegang tot de plouf -ruimte met behulp van de laatste die door de koper wordt geacht. Deze laatste moeten onmiddellijk contact opnemen met de verkoper tot de contactgegevens die in artikel 2 hiervan worden genoemd als hij merkt dat zijn plouf -ruimte zonder zijn medeweten is gebruikt. Hij erkent de verkoper het recht om alle passende maatregelen in dergelijke gevallen te nemen.

 

5. Caracterristische producten 

Vóór een bestelling, en met name bij de toepassing van de bepalingen van artikel L111-1 van de Consumer Code, kan de koper op de site de kenmerken lezen van elk product dat hij wenst te bestellen.

De producten worden aangeboden voor online verkoop binnen de grenzen van beschikbare aandelen, of onder voorbehoud van de mogelijkheid om ze vooraf te bestellen indien nodig.

De foto's en beschrijvingen van de producten die worden aangeboden voor online verkoop zijn zo nauwkeurig mogelijk. Ze betrekken de verkoper alleen in termen van precies aangegeven. De koper is echter geïnformeerd en accepteert dat bepaalde kenmerken van de producten en in het bijzonder zijn kleur mogelijk niet precies overeenkomen met de foto's die op de site worden gepresenteerd, vanwege technische beperkingen.

 

6. Bestel 

De koper kan een of meer producten bestellen.

 

6.1 bestellen

Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de koper het product van zijn keuze selecteren en in zijn mand plaatsen.

Hij heeft op elk moment toegang tot de samenvatting van zijn mand, zolang de bestelling niet definitief is gevalideerd en kan eventuele fouten in de ingevoerde elementen corrigeren.

Zodra het product (s) (s) is geselecteerd (s), klikt de koper op de mand (of op de link die aangeeft "Ga naar mijn mandje"), waar een samenvatting van zijn bestelling aan hem wordt gepresenteerd. Hij moet vervolgens de betaling van de bestelling doen, onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in artikel 7 van de GTC.

Bij het bestellen erkent de koper het bestellen met betalingsverplichting.

Wanneer de koper klikt op "De bestelling betalen", vormt deze actie de training van een afstandsverkoopcontract dat is afgesloten tussen de verkoper en de koper. Uit deze actie zal de koper zijn bestelling niet langer kunnen annuleren (onder voorbehoud van het boekjaar door de koper van zijn terugtrekking recht onder de voorwaarden die zijn voorzien in artikel 9 van de GTC).

De bestelling wordt geacht te worden ontvangen door de verkoper wanneer hij er toegang toe heeft.

 

6.2 Bestelbevestiging 

Zodra de bestelling door de koper is betaald, ontvangt deze laatste een bevestiging per e -mail die de elementen van de bestelling samenvat, namelijk de beschrijving van het gekochte product en de overeenkomstige prijs, evenals de voor levering verstrekte periode. De bevestigingsmail bevat ook een kopie van de GTC die van kracht is, een vermelding van de toepasselijke wettelijke garanties en de tijdslimiet voor intrekking en de overeenkomstige vorm.

De koper moet ervoor zorgen dat het in zijn account ingevoerde e -mailadres correct is en dat hij de e -mail van de bestelbevestiging in staat stelt te ontvangen. Bij afwezigheid van ontvangst ervan binnen twee (2) dagen, moet de koper contact opnemen met de verkoper met de contactgegevens die in artikel 2 worden genoemd.

De verkoper beveelt aan dat de koper de informatie in de bestelbevestiging bewaart.

De bestelbevestiging wordt geacht te worden ontvangen door de koper wanneer hij er toegang toe heeft.

 

6.3 annulering of orderophanging

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren in geval van een voorraad van het product. Hij zal de koper per e -mail moeten informeren en zal, indien nodig, doorgaan tot de vergoeding van de volledige prijs die hem betaalde. De verkoper kan de koper ook een ander product aanbieden dat beschikbaar zou zijn.

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke uitvoering van een bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, in geval van standaard of gedeeltelijke betaling van een bedrag dat door de koper verschuldigd zou zijn, in het geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de site, inclusief tijdens eerdere bestellingen.

 

7. Prijs- en betalingsvoorwaarden

7.1 Prijs

De verkoopprijzen van producten worden op de site weergegeven.

Ze worden aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen (Franse btw en andere toepasselijke belastingen).

De verkoper behoudt zich het recht voor, tot zijn vrije discretionaire bevoegdheid en in de weg van voorwaarden waarvan hij de enige rechter zal zijn, om promotionele aanbiedingen of prijsverlagingen aan te bieden.

Prijzen zijn niet omvatten leveringskosten die mogelijk van toepassing zijn op de levering van de producten, gefactureerd naast de prijs hiervan. Het bedrag van de toepasselijke bezorgkosten wordt vóór de validatie van de bestelling door de koper aangegeven.

Bankkosten blijven de verantwoordelijkheid van de koper (inclusief in het geval van een terugbetaling).

 

7.2 Prijsherziening

De verkoper behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de prijzen van de producten op elk moment te wijzigen.

De koper heeft een bestelling geplaatst nadat de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen wordt geacht ze te hebben geaccepteerd.

 

7.3 Betaalmethoden

 De volledige prijs van de producten is verschuldigd (in euro) om te bestellen wanneer de koper op "de bestelling betalen" klikt.

Betaling wordt online gedaan:

-door bankkaart via de Stripe- of PayPal -aanvraag, betalingsdienstverlener, die alleen de bankgegevens van de koper hiervoor bewaart. De verkoper houdt geen bankgegevens bij;

- Op alle andere manieren die op de site worden aangeboden op het moment van de bestelling.

De koper garandeert de verkoper dat hij de nodige autorisaties heeft om de betaalmethode te gebruiken die hij voor zijn bestelling heeft gekozen bij het registreren van de bestelling.

7.4 facturering

De koper heeft toegang tot de factuur die overeenkomt met zijn bestelling op zijn plouf -ruimte. Hij heeft er ook toegang toe in de e -mail van de bestelbevestiging.

 

7.5 Reserve van eigendom

De verkoper behoudt volledige eigendom van de productenobjecten van de bestelling tot de perfecte en volledige verzameling van de prijs van de genoemde bestelling, inbegrepen bezorgkosten.

 

8. Levering

8.1 Leveringsgebied

Kopers zijn uitdrukkelijk geïnformeerd dat de site alleen de levering van producten aanbiedt aan het vasteland van Frankrijk en Corsica.

 

8.2 Leveringsmethoden

De levering van de op de site bestelde producten wordt gemaakt aan het adres aangegeven bij het bestellen van de koper als "leveringsadres" (die kan verschillen van het factureringsadres, in welk geval de koper moet aangeven), die er slechts in één kan worden gevestigd van de landen waarnaar wordt verwezen in artikel 8.1. 

De koper heeft de keuze tussen twee (2) leveringsmethoden:

- Levering door Mondial Relay (in welk geval de koper het feit accepteert dat het relaispunt niet door hem kan worden gekozen; hij zal automatisch worden bepaald door Mondiaal -relais, als het relais dat het dichtst bij de aangegeven adresaflevering).

- Levering door het postpostpost of Colissimo Domicile zonder handtekening.

De koper wordt geïnformeerd, vóór de validatie van zijn bestelling van mogelijke leveringsmethoden en de deadlines en kosten die overeenkomen met elk van deze modi. 

De koper moet de gewenste leveringsmethode selecteren en alle informatie geven die nodig is voor de daadwerkelijke levering van het product (s) volgens deze modus.

 

8.3 Prijzen

De leveringsprijs van de bestelling wordt vóór de bestelling op de site aangegeven en wordt opgeroepen in de samenvatting van de bestelling vóór betaling, evenals in de e -mail van de bestelbevestiging. 

De bezorgkosten kunnen door de verkoper opnieuw worden beoordeeld volgens de door de vervoerders toegepaste prijzen. De toepasselijke bezorgkosten zijn die aangegeven op de datum van de bestelling.

 

8.4 Levertijd

De levering wordt gedaan binnen de tijd die wordt aangegeven bij de presentatie van het product, in de samenvatting van de bestelling vóór de betaling en in de e -mail van de bestelbevestiging.

In het geval van het bestellen van verschillende items, behoudt de verkoper zich het recht voor om zendingen te splitsen. De aangegeven levertijd is het langst. In een dergelijke hypothese worden de leveringskosten slechts één keer gefactureerd.

Bij afwezigheid van levering binnen de bovenstaande periode, afgezien van de gevallen die worden vermeld in de artikelen 12.5 en 12.6 van de GTC, kan de koper de bestelling oplossen, per geregistreerde brief met bevestiging van ontvangst of door een schrijven op een ander duurzaam medium, if, daarna Nadat ze de verkoper op dezelfde manier had opgelegd om de levering binnen een redelijke extra tijd te geven, heeft ze zichzelf niet binnen deze periode uitgevoerd. 

Het contract wordt beschouwd als opgelost na ontvangst door de verkoper van de brief of het schrijven dat hem informeert over deze resolutie, tenzij de levering in de tussentijd heeft plaatsgevonden.

In het geval van een resolutie van het contract volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt de koper terugbetaald uit alle bedragen die hij heeft betaald, inclusief bezorgkosten, op het uiterste binnen 14 (veertien) dagen na de datum na de datum waarop de datum daarnaar is Het contract is aan de kaak gesteld.

De verkoper behoudt zich het recht voor om in elk geval dichter bij de koper te komen om alternatieve oplossingen voor vergoedingen aan te bieden voor de prijs van producten en bezorgkosten. De koper moet expliciet uitdrukken en bij duurzame ondersteuning zijn acceptatie van de keuze van een alternatieve terugbetalingsmethode. 

 

9. Recht op terugtrekking

De koper heeft een periode van 14 (veertien) werkdagen, vanaf de datum van ontvangst van de bestelde producten, om in te trekken zonder redenen te moeten rechtvaardigen of boetes te betalen, met uitzondering van retourkosten die op zijn kosten blijven moeten betalen. Wanneer de bestelling betrekking heeft op verschillende producten die afzonderlijk worden geleverd, loopt de bovenstaande tijd van ontvangst van het laatste product.

De koper die zijn terugtrekkingsrecht wil uitoefenen, moet per e -mail naar de verkoper naar de contactgegevens worden gestuurd die in artikel 2 van de GTC worden genoemd, vóór het verstrijken van de bovenstaande periode, het intrekkingsformulier bij de CGV naar behoren voltooide, of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring of een verklaring, of een verklaring, of een verklaring Duidelijk zijn verlangen om in te trekken en zijn bestelnummer te omvatten. De verkoper communiceert zonder vertraging aan de koper een bevestiging van ontvangst van de opname op een blijvend medium.

De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking in de 14 (veertien) kalenderdagen in hun oorspronkelijke verpakking naar de verkoper worden teruggestuurd, volgens de communicatie van de koper van zijn wens om zich terug te trekken. Ze moeten worden vergezeld door een kopie van de bijbehorende aankoopfactuur.

Volgens de bepalingen van artikel L. 221-23 van de Consumer Code kan de verantwoordelijkheid van de koper zich bezighouden met de afschrijving van de producten die voortvloeien uit andere manipulaties dan die nodig zijn om hun aard, hun kenmerken en hun goede functioneren vast te stellen. Artikel L. 221-28 van de consumentencode bepaalt dat het recht op opname niet kan worden uitgeoefend wanneer de producten na levering door de koper niet worden geconstructie en niet kunnen worden geretourneerd om redenen van hygiëne of bescherming van de bescherming. De koper kan daarom niet een of meer product (s) retourneren die zijn geopend en verantwoordelijk worden geacht voor enige verslechtering van het product (s) wanneer ze terugkeren naar de verkoper.

De koper wordt zo snel mogelijk vergoed en op het uiterste binnen 14 (veertien) dagen na de datum van effectieve ontvangst door de verkoper van het verzoek tot intrekking, van alle bedragen die zijn betaald voor zijn bestelling, aftrek indien nodig, retourneert Kosten, die de verantwoordelijkheid van de koper blijven. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om deze vergoeding uit te stellen tot het daadwerkelijke herstel van producten. De terugbetaling wordt gedaan met dezelfde betalingsmiddelen als die welke worden gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de koper en de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn van een andere manier. In elk geval zal deze vergoeding geen kosten voor de koper veroorzaken. De verkoper is niet verplicht om de extra kosten te vergoeden als de koper uitdrukkelijk een duurdere leveringsmethode heeft gekozen dan de standaard leveringsmethode die de verkoper aangeboden heeft.

10. Wettelijke garanties

De koper profiteert van juridische niet-naleving van garanties en vanwege de verborgen defecten in het verkochte ding, inclusief nalevingsdefecten als gevolg van de verpakking van de op de site geordende producten.

 

10.1 Leggarantie van conformiteit

Als de koper opmerkt dat het aan hem geleverde product een defect, een niet-conformiteit of beschadigd is, moet hij de verkoper informeren over de contactgegevens van de contactgegeven in artikel 2 van de GTC, wat de aard van het defect, non-conformiteit of Schade opgemerkt en door dit te sturen, met name in de vorm van fotografie (en) (wordt gespecificeerd dat nalevingsdefecten die binnen vierentwintig maanden na de levering van de producten verschijnen, worden verondersteld te bestaan ​​op het moment van bevrijding, tenzij anders bewezen).

De verkoper organiseert met de koerier van zijn keuze de terugkeervoorwaarden, waarvan zij de koper op enige nuttige manier zal informeren. De verkoper zal de kosten van dit rendement dragen.

De producten moeten noodzakelijk worden teruggestuurd naar de verkoper met de kopie van de bijbehorende aankoopfactuur.

De feedback van producten die de hierboven beschreven termen niet respecteren, kunnen niet in aanmerking worden genomen.

De verkoper zal de nodige cheques uitvoeren en biedt de koper de vervanging van het product zo ver mogelijk als het defect, niet-naleving of schade is bewezen. Als de vervanging van het product onmogelijk is, zal de verkoper de koper de volledige prijs voor het product terugbetalen, evenals de bijbehorende bezorgkosten, op enige nuttige middelen, zo snel mogelijk en op het laatste moment in de 14 (veertien) dagen na de datum waarop de verkoper het heeft geïnformeerd over de onmogelijkheid om het product te vervangen. De koper kan ook besluiten het product te behouden en deel uit te maken van de prijs.

Er wordt aan herinnerd dat de wettelijke garantie voor compliance onafhankelijk van toepassing is op een commerciële garantie die kan worden opgesteld.

 

10.2. Garantie voor verborgen defecten

Als onderdeel van de garantie van verborgen gebreken heeft de koper de keuze om het product te maken en de prijs te retourneren, of het product te behouden en een deel van de prijs te hebben. 

 

10.3. Herinnering aan de toepasselijke wettelijke bepalingen

Voor alle nuttige doeleinden worden de volgende wettelijke bepalingen teruggeroepen:

Artikel L217-4 van de consumentencode: de verkoper levert een goede in overeenstemming met het contract en reageert op bestaande nalevingsdefecten tijdens de uitgifte. Hij reageert ook op nalevingsdefecten als gevolg van verpakking, montage -instructies of installatie wanneer het door het contract is in rekening gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de consumentencode: het onroerend goed is in overeenstemming met het contract:

1 ° als het specifiek is voor het gewoonlijk verwachte gebruik van een vergelijkbare eigenschap en, indien van toepassing:

- Als hij overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten heeft die hij aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

- Als het de kwaliteiten presenteert die een koper legitiem kan verwachten rekening te houden met openbare verklaringen van de verkoper, door de producent of door zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2 ° of als het de kenmerken presenteert die door de wederzijdse overeenkomst door de partijen worden gedefinieerd of specifiek is voor enig speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper gebracht en die deze laatste heeft geaccepteerd.

Artikel L217-12 van de consumentencode: de actie die voortvloeit uit het gebrek aan conformiteit wordt voorgeschreven door twee jaar na de uitgifte van het onroerend goed.

Artikel L217-16 van de consumentencode: wanneer de koper de verkoper vraagt, tijdens de prijs van de commerciële garantie die hem werd verleend wanneer de verwerving of reparatie van een beweegbaar eigendom, een reparatie die onder de garantie wordt gedekt, elke immobilisatieperiode van Minstens zeven dagen worden toegevoegd aan de duur van de garantie die bleef lopen.

Deze periode loopt van het interventieverzoek van de koper of de bepaling voor compensatie voor het betreffende onroerend goed, als deze bepaling na het interventieverzoek is.

Artikel 1641 van het burgerlijk wetboek: de verkoper wordt gehouden van de garantie vanwege de verborgen defecten van het verkochte ding dat het ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of die dit gebruik zo vermindert dat de koper het niet zou hebben Verworven, of zou slechts een lagere prijs hebben gegeven als hij ze had gekend.

Artikel 1648 van het burgerlijk wetboek: de actie die voortvloeit uit verlammende ondeugden moet binnen twee jaar na de ontdekking van de ondeugd door de koper worden ingesteld. In het geval dat in artikel 1642-1 is voorzien, moet de actie worden ingevoerd, op de boete van afscherming, in het jaar na de datum waarop de verkoper kan worden gelost uit ondeugden of schijnbare defecten.

 

11. Verplichtingen van de koper

De koper is alleen verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de producten maakt.

Het is van hem:

  • Controleer de toereikendheid van producten op zijn specifieke behoeften voorafgaand aan de aankoop van genoemde producten;

  • Gebruik producten in overeenstemming met de indicaties op het productlabel;

  • Plaats het product niet binnen het bereik van kinderen.

 Hij moet ook de nodige maatregelen nemen om zelf de informatie van zijn plouf -ruimte te beschermen die hij nodig acht, waarvan hij geen kopie aan hem zal worden verstrekt.

 

12. Verantwoordelijkheid van de verkoper

12.1 De verkoper biedt de koper geen garantie voor de aanpassing van producten aan zijn behoeften, verwachtingen of beperkingen, anders dan de garantie van conformiteit opgezet.

12.2 De verantwoordelijkheid van de verkoper kan niet worden betrokken in het geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waarin het product zal worden geleverd (bijvoorbeeld in geval van een verbod op een product). Het is aan de koper om te controleren met lokale autoriteiten in het land van levering van producten, de mogelijkheden voor import of gebruik van de producten en diensten die hij van plan is te bestellen.

12.3 De verkoper kan niet garanderen dat de informatie die is ingevoerd op de verpakking van de producten wordt vertaald in alle talen. Deze informatie is echter althans in het Frans beschikbaar.

12.4 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van producten die niet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen die worden verstrekt op het productlabel, of schade die voortvloeit uit de defecten en disfuncties van de wasmachine of het afvoersysteemwater dat door de koper wordt gebruikt. 

12.5 De ​​verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor niet -performance of vertraging in de uitvoering van verkoopcontracten als gevolg van de omstandigheden die hem extern of een geval van overmacht, die uitdrukkelijk worden gespecificeerd die worden beschouwd als het geval van krachtmacht, naast degenen die die welke worden meestal behouden door de jurisprudentie van Franse jurisdicties: uitzonderlijk slecht weer, natuurrampen, branden en overstromingen, bliksem, aanvallen, gevallen van breuk of blokkering van telecommunicatie, transportmiddelen of postdiensten inclusief aanvallen, de schade veroorzaakt door virussen waarvoor de bestaande beveiligingsmiddelen hun uitroeiing niet toestaan, evenals elke wettelijke of regelgevende of openbare verplichting die door de bevoegde autoriteiten wordt opgelegd en die de GTC aanzienlijk zouden wijzigen. 

12.6. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet -performance van het contract of de vertraging in de levering als deze niet -performance of vertraging aan de koper kan worden toegeschreven, met name in de volgende situaties:

- onnauwkeurigheid of onnauwkeurigheid van het door de koper verstrekte afleveradres in overeenstemming met de bepalingen van artikel 8.2 van de GTC.

- De koper herstelt niet het pakket dat wordt geleverd binnen de tijdslimiet die hem door de vervoerder is gegeven. 

In dergelijke situaties zullen de retourkosten van het product (en) aan de verkoper worden gedekt door de verkoper; Aan de andere kant worden de kosten met betrekking tot een mogelijke nieuwe levering aan de koper gefactureerd aan de koper.

12.7 In elk geval is de verantwoordelijkheid die waarschijnlijk door de verkoper onder de GTC zal worden opgelopen, uitdrukkelijk beperkt tot alleen bewezen directe schade die kopers heeft geleden.

  

13. Persoonlijke gegevens

De verkoper heeft een beleid voor persoonlijke gegevensbescherming waarvan de koper uitdrukkelijk is uitgenodigd om te lezen:https://www.maisonplouf.fr/mentions-legales

 

14. Adverteren

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elke pagina van de site en in enige communicatie aan kopers alle advertentieberichten of promotieberichten en onder voorwaarden te voegen en onder voorwaarden waarvan hij de enige rechter zal zijn.

   

15. Duur, niet -subscriptie

De koper kan zich op elk gewenst moment afmelden door te klikken op het gedeelte "Mijn account verwijderen" vanuit zijn plouf -ruimte.

De afmelding is onmiddellijk van kracht. Het leidt tot automatische verwijdering van de PLOUF -ruimte van de koper.

De verkoper zal alle plouf-ruimte verwijderen die gedurende een continue periode van 36 (zesendertig) maanden inactief is gebleven.

Er wordt gespecificeerd welke gegevens en contracten worden bewaard voor behoeften, zoals een wettelijke verplichting om de gegevens of documenten die gegevens of voor proeftijd kunnen bijhouden tijdens de toepasselijke juridische receptperiode.

 

16. Wijzigingen

De verkoper behoudt zich het recht voor om de GTC op elk moment te wijzigen.

De koper met een plouf -ruimte wordt op de hoogte gebracht van deze wijzigingen op enige nuttige manier 1 (ten minste een) maanden vóór hun inwerkingtreding. Kopers die geen Plouf -ruimte hebben, worden daarom uitgenodigd om regelmatig de nieuwste versie van de algemene voorwaarden op de site te raadplegen.

De gewijzigde algemene verkoopvoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing op kopers die een bestelling uitvoeren na hun inwerkingtreding.

 

17. Taal

In het geval van een vertaling van CGV in een of meer talen, zal de taal van interpretatie de Franse taal zijn in het geval van tegenspraak of geschil over de betekenis van een term of een bepaling.

 

18. Bemiddeling

De koper heeft het recht om een ​​consumptie -bemiddelaar gratis te gebruiken voor de minnelijke resolutie van elk geschil met betrekking tot de uitvoering van de GTC die zich tegen de verkoper zou verzetten, onder de voorwaarden die zijn voorzien voor de bepalingen van de consumentencode. 

Daartoe kan hij contact opnemen met de bemiddelaar van de volgende consumptie:
elektronisch: mercys-constation.fr, 
of per post: Medicalys - 73, Boulevard de Clichy 75009 Parijs

De koper, als hij bemiddeling wil gebruiken, moet rechtvaardigen dat hij vooraf is geprobeerd zijn geschil rechtstreeks aan de verkoper op te lossen door een schriftelijke klacht volgens de voorwaarden die zijn voorzien in artikel 2 van de GTC.

 

19. Toepasselijk recht en jurisdictie

De GTC wordt bestuurd door de Franse wet.

In het geval van betwisting over de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de GTC, zijn de koper en de verkoper het erover eens dat de rechtbanken van Parijs uitsluitend bevoegd zijn om te oordelen, tenzij de regels van de procedureprocedure in strijd zijn.

 

*           * * 

Bijlage - Intrekkingsformulier 

(Vul dit formulier alleen in en retourneer alleen als u zich uit het contract wilt terugtrekken.)

Voor de aandacht van: Maison Plouf Paris

Adres :

6 Rue des Bateliers

92110 Clichy

Frankrijk

Telefoon: 07 61 68 01 05

E-mailadres :bonjour@maisonplouf.fr

Ik meld u hierbij mijn opname van het contract met betrekking tot de verkoop van het onderstaande onroerend goed:

Bestellingsnummer :

Bestelde de (*) / ontvangen de (*) vergoeding

Naam van de koper (s):

Adres van de koper (s):

Handtekening van de koper (s):

(Alleen in het geval van kennisgeving van deze vorm op papier)

Datum : 

(*) Strip de onnodige vermelding.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vullen de algemene verkoopvoorwaarden aan en het beleid voor persoonlijke gegevensbescherming.

  

1. Object

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als "CGUS") hebben de definitie en toezicht op de gebruiksmethoden van de website www.maisonplouf.fr (hierna door gebruikers 'de site' genoemd) (hierna 'gebruikers' genoemd).

 Om toegang te hebben tot de site, evenals tot al zijn services, moeten gebruikers deze algemene gebruiksvoorwaarden accepteren zonder reservering in hun nieuwste versie en voldoen.

 

2. Juridische kennisgevingen

Op grond van artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, is het in dit artikel de identiteit van de verschillende belanghebbenden gespecificeerd in de context van het gebruik van de site.

 

De site wordt bewerkt door:

Het bedrijf Maison Plouf Paris, vereenvoudigde gezamenlijke aandelenbedrijf wiens aandelenkapitaal 10.000 euro is, wiens geregistreerde kantoor zich bevindt op 163 Quai do Duteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-seine, geregistreerd in de handels- en bedrijvenregister van Nanterre 852 393 081 ( hierna aangeduid als "de uitgever").

Belasting- of intra -gemeenschapsbelastingidentificatienummer: FR 71 85 239 30 81

Telefoonnummer: 07 61 68 01 05

E-mailadres : bonjour@maisonplouf.fr

Directeuren van de publicatie van de site zijn Madame Oriane Blondel en mevrouw Elodie Portes.

Onze winkel wordt georganiseerd op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we u onze producten en diensten kunnen verkopen.

 

3. Diensten aangeboden op de site

Het doel van de site is de presentatie, verkoop en promotie van de producten van de uitgever (hierna aangeduid als "de Services").

 

4. Contact

Voor vragen of verzoeken om informatie over de site, of enige rapportage van illegale inhoud of activiteiten, kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever op hello@maisonplouf.fr
Of stuur een geregistreerde brief met bevestiging van ontvangst naar: Sas Plouf Paris, 6 Rue des Bateliers 92110 Clichy 

5. Acceptatie van CGU's

Toegang en gebruik van de site zijn onderworpen aan acceptatie en naleving van CGU. Deze acceptatie en respect worden geacht door de gebruiker te worden gegeven bij de opening van de site.

De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving de Site, de Services en de CGU te wijzigen, met name om zich aan te passen aan de ontwikkelingen van de Site door het verstrekken van nieuwe functies of de bestaande functionaliteit van de verwijdering of wijziging.

De gebruiker wordt daarom geadviseerd om, vóór enige navigatie, te verwijzen naar de nieuwste versie van de CGU, op elk gewenst moment toegankelijk op de site. In het geval van onenigheid met de CGU kan geen gebruik van de site worden uitgevoerd door de gebruiker.

6. Toegang en navigatie

Toegang tot services is via een internetverbinding.

Voor de service die overeenkomt met de aankoop van een door de uitgever op de markt gebrachte product, moet de gebruiker verwijzen naar de algemene verkoopvoorwaarden die aan hem beschikbaar zijn.

Een nieuwsbriefdienst wordt ook aangeboden aan gebruikers, waardoor ze regelmatig kunnen worden op de hoogte van het laatste nieuws en informatie met betrekking tot de uitgever en zijn producten. Om dit te doen, moet de gebruiker op de site zijn e -mailadres voltooien, waarnaar de nieuwsbrief naar hem wordt gestuurd.

De uitgever implementeert de technische oplossingen tot zijn beschikking om de site 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang te geven.

De uitgever is onderworpen aan een verplichting van middelen jegens gebruikers, bij het leveren van de site en de services en hun werking.

Hij kan op elk moment op elk moment de toegang tot de site of bepaalde pagina's ervan opschorten, beperken of onderbreken om updates, wijzigingen van de inhoud of andere andere actie te maken die nodig zijn voor het goede functioneren. Het kan de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site reserveren tot een categorie internetgebruikers. In alle gevallen kunnen sitedisfuncties en onbeschikbaarheid van services geen aanleiding geven tot een vergoeding voor de gebruiker.

De verbinding en navigatie op de site zijn niet -gereserveerde acceptatie van de CGU's, ongeacht de technische toegangsmiddelen en de gebruikte terminals.

De CGU's zijn, als behoefte, van toepassing op elke verklaring of uitbreiding van de site op bestaande of toekomstige sociale netwerken en/of gemeenschap.

7. Verantwoordelijkheden
De uitgever is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft gepubliceerd.

Hij kan echter niet garanderen dat de nauwkeurigheid, volledigheid en nieuws over de informatie die op de site is verspreid.


De uitgever is niet verantwoordelijk:
- In het geval van technische, is het uiteen of fouten of compatibiliteit van de site met hardware of software wat het ook is;

- directe of indirecte, materiële of immateriële, voorspelbare of onvoorspelbare schade als gevolg van het gebruik of de moeilijkheden bij het gebruik van de site of de diensten;
- Intrinsieke kenmerken van internet, met name die met betrekking tot het gebrek aan betrouwbaarheid en het ontbreken van het beveiligen van informatie die circuleert;
- illegale inhoud of activiteiten met behulp van de site, zonder dat het naar behoren wordt geleerd in de zin van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie en recht nr. 2004- 801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.


De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de bescherming van de apparatuur die hij gebruikt om de site te navigeren, het gebruik dat hij van de site en de services maakt, en voor elke schending van de T&CS.
 

Zijn strikt verboden: (i) alle gedragingen die waarschijnlijk worden onderbroken, opschorten, vertragen of voorkomen dat de site de site, (ii) alle intrusies of pogingen tot intrusies in de systemen van de verkoper, (iii), alle verduistering van de systeembronnen van het Site, (iv) Alle acties die waarschijnlijk een onevenredige beschuldiging opleggen aan de infrastructuur van deze laatste, (v) alle schade aan veiligheids- en authenticatiemaatregelen, (vi) alle handelingen van aard om rechten en belangen financiële, commerciële of morele of moraal van te belangen De verkoper of gebruikers van zijn site, (vii) elke praktijk die de site afleidt voor andere doeleinden dan die waarvoor deze is ontworpen en uiteindelijk meer in het algemeen (viii) elke inbreuk op CGU's of wetten en voorschriften van kracht.

 

Het is ook strikt verboden om geld te verdienen, te verkopen of toe te geven van de toegang tot de site, evenals aan de informatie die het bevat.

 

In het geval van een inbreuk op een van de bepalingen van dit artikel of meer in het algemeen, van delicten tot wetgeving en voorschriften, behoudt de uitgever zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen, schadevergoeding te vragen en een rechtszaak te starten.

 

8. Hypertext -links

De site kan hypertextlinks bevatten die wijzen op andere websites waarop de uitgever geen controle uitoefent. Ondanks de eerdere en regelmatige controles die door de uitgever zijn uitgevoerd, weigert deze laatste elke verantwoordelijkheid voor de inhoud die het mogelijk is om op deze sites te vinden.

De uitgever machtigt de implementatie van hypertext -links naar een pagina of document van de site op voorwaarde dat de implementatie van deze links niet wordt uitgevoerd voor commerciële of advertentiedoeleinden.

Bovendien is de voorafgaande informatie van de sitegedewerker noodzakelijk vóór eventuele hypertextlinks.


Deze autorisatie is uitgesloten van deze autorisatie, de sites die informatie verspreiden van een illegale, gewelddadige, controversiële, pornografische, xenofoob of die de gevoeligheid van het grootste aantal kan schaden.
 

Ten slotte behoudt de uitgever zich het recht voor om een ​​hypertext -link te hebben die naar zijn site wijst, als hij deze niet in overeenstemming met zijn redactionele beleid beschouwt.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de transacties tussen de gebruiker en elke adverteerder waarop de gebruiker via de site zou worden georiënteerd en kan op geen enkele manier een partij zijn voor een geschil in dit opzicht.

9. Gegevensverzameling en cookies
De uitgever heeft een beleid voor persoonsgegevensbescherming waarvan de gebruiker uitdrukkelijk is uitgenodigd om hieronder te lezen in het beleid van privacy

 

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De structurering van de site maar ook de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's en computertoepassingen die het vormen, evenals de merken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten van de gepresenteerde, verkochte en gepromoot De site (hierna aangeduid als "de elementen beschermd onder intellectueel eigendom"), is eigendom van de uitgever en wordt als zodanig beschermd door de wetten die van kracht zijn onder intellectueel eigendom.

Elke vertegenwoordiging, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of totale uitbuiting van de beschermde elementen onder intellectueel eigendom, door enig proces, zonder de eerdere, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden en zou waarschijnlijk een vervalste in de betekenis vormen van de bepalingen van de intellectuele eigendomscode. En dit, met uitzondering van de elementen die uitdrukkelijk zijn aangewezen als vrij van rechten op de site.


Toegang tot de site en het gebruik ervan zijn geen herkenning van een recht waard en verleent in het algemeen geen intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de beschermde elementen onder intellectueel eigendom, die het exclusieve eigendom van de uitgever blijven.


De gebruiker is verboden gegevens op de site te introduceren die zouden wijzigen of die waarschijnlijk de inhoud of het uiterlijk zou wijzigen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
CGU's worden bestuurd door de Franse wet. In het geval van een geschil en bij afwezigheid van een vriendschappelijke overeenkomst binnen één (1) maanden na het optreden van het geschil, zal het geschil worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken van Parijs.

 

PRIVACYBELEID

----

Artikel 1 - Persoonlijke informatie verzameld
Wanneer u een aankoop doet in onze winkel, als onderdeel van ons inkoop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e -mailadres.
Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP -adres) van uw computer, waarmee we meer details kunnen krijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.
Marketing per e-mail (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.


Artikel 2 - toestemming
Hoe krijg je mijn toestemming?
Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​transactie af te sluiten, uw creditcard te controleren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop retourneren, gaan we ervan uit dat u instemt met wat wij uw informatie verzamelen en wat we hiervoor alleen hebben gebruikt.
Als we u vragen om ons uw persoonlijke informatie te verstrekken om een ​​andere reden voor marketing, bijvoorbeeld, zullen wij u direct uw expliciete toestemming vragen, of wij zullen u de mogelijkheid geven om te weigeren.


Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?
Als u ons uw toestemming hebt gegeven, verandert u van gedachten en stemt u niet meer in met wat we contact met u kunnen opnemen, verzamel uw informatie of onthullen deze, u kunt ons adviseren door contact met ons op te nemen hello@maisonf.fr of per e -mail naar: Maison plouf Paris 6 Rue des Bateliers, 92110 Clichy, Clichy, A, 92110, Frankrijk


Artikel 3 - Openbaarmaking
We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven als de wet ons dwingt dit te doen of als u onze algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik overtreedt.


Artikel 4 - Shopify
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we u onze diensten en producten kunnen verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen in het gegevensopslagsysteem en de databases van Shopify en in de Algemene Shopify -applicatie. Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server beschermd door een firewall.


Betaling:
Als u uw aankoop uitvoert via een directe betalingsgateway, wordt Shopify in dit geval uw creditcardgegevens opgeslagen. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de standaard voor gegevensbeveiliging die is vastgesteld door de Payment Card Industry (PCI-DSS-standaard). Informatie met betrekking tot uw aankooptransactie wordt zo lang als nodig bewaard om uw bestelling af te ronden. Nadat uw bestelling is afgerond, wordt informatie met betrekking tot de aankooptransactie verwijderd.
Alle directe betalingsgateways voldoen aan de PCI-DSS-standaard, beheerd door de PCI Security Standards Council, die het gevolg is van de gezamenlijke inspanning van bedrijven zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover.
De vereisten van de PCI-DSS-standaard maken het mogelijk om te zorgen voor de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en door haar serviceproviders.
Raadpleeg hier voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden van Shopify hier of het privacybeleid hier.


Artikel 5 - Diensten geleverd door derden
Over het algemeen zullen leveranciers van de derde partij die we gebruiken alleen uw informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover de diensten kunnen uitvoeren die zij ons leveren.
Sommige serviceproviders van derden, zoals betalingsgateways en andere betalingstransactieprocessors, hebben echter hun eigen privacybeleid over de informatie die we moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.
Wat deze leveranciers betreft, raden we u aan hun privacybeleid aandachtig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij uw persoonlijke informatie zullen verwerken.

Het moet niet worden vergeten dat sommige leveranciers zich kunnen bevinden of installaties kunnen hebben in een ander rechtsgebied dan de uwe of het onze. Dus als u besluit een transactie voort te zetten die de diensten van een derde partijleverancier vereist, kan uw informatie dan worden beheerst door de wetten van het jurisdictie waarin deze leverancier is of die van het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, is de informatie die bij u hoort die is gebruikt om te concluderen Handeling.
Zodra u de site van onze winkel verlaat of wordt doorgestuurd naar de website of de toepassing van een derde partij, wordt u niet langer bestuurd door dit privacybeleid of door de algemene verkoopvoorwaarden en gebruik van onze website.


Verbindingen
Mogelijk moet u onze website verlaten door op bepaalde links op onze site te klikken. We gaan uit van geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken die door deze andere sites worden uitgeoefend en bevelen aan dat u hun privacybeleid zorgvuldig leest.


Artikel 6 - Beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de best practices in de industrie om ervoor te zorgen dat het niet verloren, omgeleid, geraadpleegd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.
Als u ons uw creditcardinformatie verstrekt, wordt deze gecodeerd door het gebruik van het SSL-beveiligingsprotocol en wordt bewaard met een AES-256-type codering. Hoewel geen enkele transmissiemethode op internet of elektronische opslag 100 %veilig is, volgen we alle vereisten van de PCI-DSS-standaard en implementeren we extra normen die algemeen worden erkend door de industrie.
Besturingsbestanden (cookies)

Hier is een lijst met controlebestanden die we gebruiken. We hebben ze hier vermeld zodat u kunt kiezen of u ze wilt toestaan ​​of niet.
_Session_id, unieke sessie -ID, stelt Shopify in staat om informatie op te slaan met betrekking tot uw sessie (referent, verwijzingspagina, enz.).
_Shopify_visit, geen gegevens behouden, blijft 30 minuten na het laatste bezoek bestaan. Gebruikt door het interne systeem voor het bewaken van de leverancierstatistieken van onze website om het aantal bezoeken vast te leggen.
_Shopify_uniq, er verloopt de volgende dag niet om middernacht (afhankelijk van de locatie van de bezoeker). Bereken het aantal bezoeken aan een winkel per enkele klant.
Kar, unieke identificatie, blijft 2 weken bestaan, slaat informatie op met betrekking tot uw aankoopmand.
_Secure_ssession_id, unieke sessie -identificatie
StoreFront_digest, unieke identificatie, onbepaald als de winkel een wachtwoord heeft, wordt het gebruikt om erachter te komen of de huidige bezoeker toegang heeft.


Artikel 7 - Leeftijd van toestemming
Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u op zijn minst de leeftijd van de meerderheid bent in uw staat of provincie van verblijf, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een ​​kleine leeftijd aan u toe te staan ​​deze website te gebruiken.


Artikel 8 - Wijzigingen aangebracht in dit privacybeleid
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus raadpleeg het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk na hun publicatie op de website van kracht. Als we wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat deze is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, de manier waarop we het gebruiken, en onder welke omstandigheden we ze onthullen, als het zou moeten worden gedaan .
Als onze winkel het onderwerp is van een overname door of een fusie met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we u producten kunnen blijven verkopen.


Vragen en contactgegevens
Als u wilt: toegang tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen persoonlijke informatie die we over u hebben, dient u een klacht in of als u alleen meer informatie wilt hebben, neemt u contact op met onze agent die verantwoordelijk is voor vertrouwelijkheidsnormen bij Bonjour@maisonplouf. Fr of door Mail naar huis plouf Paris

[Re: Privacy Standard Agent]

[6 Rue des Bateliers, 92110 Clichy, Clichy, A, 92110, Frankrijk]